Ouders

De Katholieke Montessorischool Bussum (KMS) ligt in het Brediuskwartier, een villawijk in het oosten van Bussum.

De KMS is een moderne basisschool in ontwikkeling met een enthousiast team, een leuke leerlingenpopulatie en betrokken ouders. Er zijn 365 leerlingen verdeeld over 14 groepen. Er wordt gewerkt met heterogene groepen van twee leerjaren (bouw 1/2, bouw 3/4, bouw 5/6 en bouw 7/8). Naast het Montessorimateriaal wordt er ook met andere leermiddelen gewerkt.

Door middel van het Cito leerlingvolgsysteem volgen wij stelselmatig de ontwikkeling van ieder kind en rapporteren dat aan ouders. De school heeft een goed ontwikkeld systeem van leerlingenzorg; zowel voor kinderen die meer instructie nodig hebben als voor kinderen die meer diepgang aankunnen.

De basis van ons onderwijs is het bieden van gestructureerde een leer- en werkomgeving waarin kinderen hun talenten optimaal kunnen ontplooien  met respect voor elkaar en opvoeding tot zelfstandigheid. Op school zijn vakleerkrachten aanwezig voor dans, handvaardigheid en tekenen. Daarnaast zijn er naschoolse activiteiten, zoals schaken.